Privacyverklaring

Versie 1, 2021

Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van Boven Design (hierna Boven Webdesign) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Boven Webdesign.
 • Boven Webdesign biedt onder andere via deze website verschillende diensten en functionaliteiten aan. Daarbij verwerkt Boven Webdesign ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Boven Webdesign werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van de diensten en website van Boven Webdesign kun je persoonsgegevens achterlaten. Niet alle ingevoerde of achtergelaten gegevens worden verwerkt. De gegevens die worden verwerkt zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met Boven Webdesign aangaat, of omdat je een functionaliteit op de website gebruikt.

Afhankelijk van de diensten die je afneemt of de functionaliteiten die je gebruikt, kan Boven Webdesign de volgende gegevens verwerken:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • inloggegevens en klantnummer;
 • technische meetgegevens zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op deze website.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Boven Webdesign in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de overeenkomst;
 • het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • facturering, waaronder ook begrepen het innen van vorderingen en zo nodig nemen van incassomaatregelen;
 • om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van Boven Webdesign;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen.

De hierboven genoemde doeleinden zijn mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt. Ze hoeven niet per se op jouw situatie van toepassing te zijn.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Je persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij:

 • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, transactie en/of dienst, bijvoorbeeld het delen van je gegevens met een ingehuurde SEO tekstschrijver;
 • Boven Webdesign een wettelijke verplichting moet uitvoeren, zoals het delen van je gegevens met de politie n.a.v. een politievordering;
 • gegevens moeten worden verstrekt voor het registreren van een domeinnaam en/of het afnemen hosting, zoals bij hostingprovider Vimexx.

Beveiliging en bewaring

Boven Webdesign neemt passende beveilingsmaatregelen om verlies of
onbevoegde toegang van je persoonsgegevens te voorkomen. Boven Webdesign maakt gebruik van een beveiligde emailverbinding om zo onbevoegde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Ik verzoek je om hier ook gebruik van te maken tijdens het contact met Boven Webdesign om zo je persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast worden gevoelige gegevens opgeslagen met encryptie om onbevoegde toegang van deze gegevens te voorkomen.

Je gegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen waar vanuit deze website naartoe wordt gelinkt. Beland je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacyverklaring door te lezen voordat je jouw persoonsgegevens deelt. Boven Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites.

Jouw privacyrechten

Als gebruiker van onze website en diensten heb je privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact op via hallo@bovenwebdesign.nl.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen. Laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Boven Webdesign wil opnemen, dan kan dat via het e-mailadres hallo@bovenwebdesign.nl.

Boven Webdesign kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.